Anasayfa

Madencilik Atık Tozu

HAKKIMIZDA

Biofet: Kaynağında Dönüşüm

Sürdürülebilir bir dünya için etrafımızdaki binlerce kaynağın potansiyeline inanıyoruz. Atıkları ve hammaddeleri kaynağında dönüştürerek hem binlerce ton emisyonun önüne geçiyoruz hem de yüksek ticari değer yaratıyoruz. Sizi de adandığımız bu hikayenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

30+

Atık/Toz

Atık/Madensel Toz üreticisiyseniz partnerimiz olun, hammaddenizi en değerli şekilde yönetelim!

GÜCÜMÜZ

Teknolojilerimiz

Organik atıkları ve madensel tozları değerli son ürünlere dönüştüren prosesler geliştiriyoruz. Tarım, Kimya ve Maden sektörlerindeki sürdürülebilir uygulamalarımızla hem ticari değer oluşturuyor hem de atık kaynaklı karbon emisyonlarının önüne geçiyoruz.

Atıklardan Toprak DüzenleyiciBakteri Kaplı OrganomineralYavaş Salınımlı GübreNem Alıcı GranülKedi KumuAkıllı Gübre Üretiyoruz!

Biofet; atıkları ve düşük değerli hammaddeleri çevre dostu proseslerle yüksek katma değerli son ürünlere dönüştürür.

Organik Atıklar: Tavuk gübresi, büyükbaş gübresi, yeşil atıklar, arıtma çamuru, biyoçar, biyogaz tesis atıkları (digestat) ve kül atıkları.
Madensel Tozlar: Leonardit, kalsit, zeolit, kaolin, boksit, steatit, alümina, fosfat kayası, diatomit, siklon tozu.

Biofet yüksek katma değer sağlayan çevre dostu prosesleri geliştirdiği 4 mekatronik teknoloji üzerine bina eder.

Bio-Dönüşüm Teknolojisi
Maxi Kurutma Teknolojisi
Mikro-Granül Teknolojisi
Akıllı Kaplama Teknolojisi

Atık/hammadde numunelerinin Biofet ArGE Merkezi'ne kabulü gerçekleştirilir.
Hedeflenen ürün spekleri doğrultusunda pilot ölçekte üretim ve optimizasyon çalışmaları yapılır.
Endüstriyel proses için şartname, akış ve yerleşim planları oluşturulur.
Veriler sonuç raporları ile birlikte Biofet Data Havuzu'nda saklanır.

Biofet'in atıkları ve düşük değerli hammaddeleri dönüştürerek geliştirdiği yüksek katma değerli son ürünler başta Gübre ve Tarım olmak üzere Kimya, Maden ve Cam sektörlerinde geniş kullanım alanı bulmaktadır.

Biofet; Kapasite Raporu’na ve Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip teknoloji üreticisi olup, Makine İhracatçıları Birliği-MAİB üyesidir. Ayrıca tarımsal kullanıma yönelik son ürünlere dair ‘Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik’  kapsamında  ‘Üretici Lisansı’na sahiptir. 

Biofet datalar üzerinden ölçeklenir. Hem Biofet ArGe Merkezi'nden hem de endüstriyel sistemlerden 7/24 sağlanan datalar makine öğrenmesi algoritmaları ile sürekli olarak optimize edilmekte ve bu sayede kurulmuş ve kurulacak sistemlerde otonom modda yüksek verim garanti edilmektedir. Biofet sistemleri atığın oluştuğu yerde otonom olarak hizmet vermekte ve 'Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği' alanında dünyada "Disruptive Innovation" etkisi yaratmayı hedeflemektedir.

BLOG

Son Haberler

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği alanındaki son gelişmeleri paylaşıyoruz.

REFERANSLAR