Teknolojiler

Atıkları Kaynağında Dönüştüren Teknolojiler

Patentli 4 inovatif teknolojimizi müstakil/kombine kullanarak binlerce tarımsal ve madensel atığı/hammaddeyi kaynağında değerli ürünlere dönüştürüyoruz.

Bio-Dönüşüm Teknolojisi

 • Hammadde: Gıda atıkları, park-bahçe atıkları, kentsel atığın organik fraksiyonu, sığır gübresi, tavuk gübresi, deve gübresi, mezbaha atıkları, arıtma çamuru, biyogaz atığı (digestat) ve diğer organik atıklar
 • Ürün: Kompost (toprak düzenleyici), mikrobiyal organik gübre
 • Özellik: Sürekli (continuous) sistem, sızıntı suyu önleme, otomatik emisyon azaltım raporlama
 • Kapasite: 50kg/gün-180 ton/gün

Bio-Dönüşüm Teknolojisi; kaynağında organik atık dönüşümü için Biofet’in özel olarak geliştirdiği otonom-mobil proses teknolojisidir. Bio-Dönüşüm Teknolojisi yoluyla organik atıklar koku ve sızıntı suyu oluşturmaksızın en üst kaliteyi ifade eden standart olan “A Sınıfı” komposta dönüştürülür. Dönüşüm süresi boyunca gerçekleştirilen emisyon azaltımı kullanıcıya mobil aplikasyon üzerinden 7/24 raporlanır.

Teknolojinin geleneksel sistemlerden farkı hassas biyolojik prosese olanak sağlamasıdır. Bu sayede hem biyolojik dönüşüm için gerekli toplam süre kısaltılır hem de ürün kalitesi korunur. Bilinen en eski uygulamalardan olan döner tambur sistemlerinde aerobik proses koşulları üzerinde etki alanı tamburun çalışma prensibi gereği oldukça sınırlıdır. Biofet Bio-Dönüşüm Teknolojisi bu yönüyle alanında devrimseldir.

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği için Biofet Bio-Dönüşüm Teknolojisi’ne güvenin!


Maxi-Kurutma/Kalsinasyon Teknolojisi

 • Hammadde: Kompost (toprak düzenleyici), mikrobiyal organik gübre, tavuk gübresi, arıtma çamuru, biyogaz atığı (digestat), leonardit, kalsit, zeolit, kaolin, boksit, steatit, alümina, fosfat kayası, diatomit, siklon tozu ve diğer organik atıklar/madensel tozlar.
 • Hammadde Formu: Toz, hamur, kristal, pelet, çamur, tortu, granül
 • Özellik: Yüksek enerji verimliliği, otomatik besleme hız ayarı, dikey tasarım, düşük sıcaklıklarda vakumsuz kurutma
 • Kapasite: 1 ton/gün- 240 ton/gün

Maxi Kurutma Teknolojisi; kaynağında atık/madensel toz dönüşümünde sıklıkla ihtiyaç duyulan termal proses teknolojisidir. 880 kcal/kg-uçurulan su verimi ile tambur tipi kurutmalara nazaran %40'a varan enerji tasarrufu sağlar. Dikey tasarımı ile alandan kazandırır.

Maxi Kurutma Teknolojisi'nin sahip olduğu düşük sıcaklıklarda vakumsuz kurutma özelliği hassas malzemelerin kurutulması için de benzersiz bir yol sunar. Özellikle organik gübre ve biyo-gübre proseslerinde kullanıldığında faydalı mikroorganizma içeriğini yok etmediği için nihai ürün kalitesini belirgin bir biçimde artırır.

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği için Biofet Maxi-Kurutma Teknolojisi’ne güvenin!


Mikro-Granül Teknolojisi

 • Hammadde: Kompost (toprak düzenleyici), mikrobiyal organik gübre, organomineral gübre, NPK, arıtma çamuru, biyogaz atığı (digestat), leonardit, bentonit, kalsit, zeolit, kaolin, boksit, steatit, alümina, fosfat kayası, diatomit, siklon tozu ve diğer organik atıklar/madensel tozlar.
 • Ürün: 0.5-0.8 mm granül (özel sistem), 0.8-1.2 mm granül (özel sistem), 2-4 mm granül
 • Özellik: Birbirine yakın tane büyüklüğü, homojen küresel yapı, yüksek mekanik dayanım
 • Kapasite: 8 ton/gün-120 ton/gün

Mikro Granül Teknolojisi; kaynağında atık/madensel toz dönüşümünde sıklıkla ihtiyaç duyulan şekillendirme proses teknolojisidir. Tozların granüle dönüştürülmesi pek çok hammadde/toz için kekleşme eğilimini azaltması yönüyle kritik öneme sahiptir.

Mikro granül teknolojisi ile üretilen granüller hem yüksek mukavemet sağlar hem de daha geniş yüzey alanı oluşturarak uygulamalarda pratik avantajlar sağlar. Oluşturulan küresel yapının homojenliği standardizasyon ve kalite muhafazası için oldukça elzemdir.

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği için Biofet Mikro-Granül Teknolojisi’ne güvenin!


Akıllı Kaplama Teknolojisi

 • Hammadde: Granül kompost (toprak düzenleyici), mikrobiyal organik granül gübre, organomineral granül gübre, granül NPK, granül biyogaz atığı (digestat), granül leonardit, granül diatomit
 • Ürün: Akıllı gübre, yavaş salınımlı gübre, biyo-polimer kaplı gübre, bakteri kaplı gübre
 • Özellik: Homojen yüzey dağılımı, ppm düzeyinde dozaj imkanı, esnek sıcaklık ayarı
 • Kapasite: 8 ton/gün-120 ton/gün

Akıllı Kaplama Teknolojisi; dönüşümle elde edilen nihai ürünlerin çevresel etkileşimini iyileştirmek ve katma değerini artırmak için sıklıkla kullanılır. Malzemeye has spesifik salınım kontrolü ve yüzey modifikasyonu uygulamalarda arzu edilen nokta atışı etkinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Akıllı kaplama teknolojisi özellikle gübre endüstrisinde kullanıldığında pek çok fayda sağlar. Yavaş salınım kimyasalların topraktaki olumsuz etkilerini azaltır. Bakteri kaplı ürünler topraktaki faydalı mikroorganizmaları artırarak biyo-çeşitliliğe katkı sağlar.

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği için Biofet Akıllı-Kaplama Teknolojisi’ne güvenin!