Hakkımızda

Artık atık yok!

Doğru atık yönetimi şüphesiz ki atıkların karakterini bilmek ve dünyada kabul görmüş, çevreci uygulamaları tatbik etmiş olmaktan geçiyor. Yerel ve küresel ölçekte firmalar kendi iş kollarında yoğun faaliyetler gerçekleştirdikleri için farklı bir uzmanlık dalı olan atıkların bertarafı ya da atık geri kazanımı konularında her zaman uygun bir kanaat geliştiremeyebiliyorlar. Çevresel sürdürülebilirliğin ve raporlanabilirliğin git gide daha fazla önem kazandığı günümüz dünyasında uçtan uca atık yönetiminin işinde ehil firmalarla birlikte yönetilmesi işletmelere çevresel ve mali açıdan büyük avantajlar sunuyor.

İşin mutfağından geliyoruz:
Özellikle organik atık geri kazanımı konusunda uzun yıllardır edindiğimiz becerilerin ve sahadaki başarılı uygulamalarımızın ardından atık yönetiminin metodolojisini içselleştirerek çevreci ve karlı bütünsel çözümler geliştirme yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta bizle yürüyen paydaşlarımızla atıklarının karakterizasyonundan, değer üretilmesine ve üretecekleri değerin global lansmanına kadar tüm süreci birlikte planlıyoruz ve yönetiyoruz.

20+

Atık Türü

A'dan Z'ye atık yönetimi için ihtiyacınız olan tek platform.

Atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik başlı başına ihtisas alanlarıdır. Bu alanlara son yıllardaki rağbet göz önüne alındığında uygun sistematik ilkeleri eksiksiz uygulayabilecek firmaların sayısı ihtiyaçları karşılama yönüyle yetersiz kalmaktadır. Böyle bir atmosferde atık geri kazanımı konusunda mühendislik geçmişi güçlü olan firmalar yeni dünyanın gereksinimlerini daha iyi anladıkları ve analiz ettikleri takdirde muhakkak ki konseptin geliştirilmesine öncülük edeceklerdir.

BİOFET; gücünü bilgi temelli ilerlemesinden ve ilmek ilmek ördüğü ilke ve değerlerinden almaktadır. Faaliyetlerimizi daha yaşanabilir bir dünya için yapılması gereken temel işler olarak görüyoruz ve merkeze her daim insanı koyuyoruz. Serüvenimizde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler...

Kuruluş değerlerimizden ödün vermeden çevre ve insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir büyümemizi korumak, yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojiler üreterek sektörümüzde akla gelen ilk firma olmaktır.

İştigal alanlarımız ile ilgili gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ile edindiğimiz bilgi ve kazanımları uzun yıllardan gelen mühendislik birikimimiz ve tecrübemiz ile harmanlayarak küresel pazardaki paydaşlarımıza ihtiyaç duydukları büyük çaplı inovatif çözümleri sunmaktır.