FAQs

Frequently Asked Questions

Organik Atıklar: Tavuk gübresi, büyükbaş gübresi, yeşil atıklar, arıtma çamuru, biyoçar, biyogaz tesis atıkları (digestat) ve kül atıkları.
Madensel Tozlar: Leonardit, kalsit, zeolit, kaolin, boksit, steatit, alümina, fosfat kayası, diatomit, siklon tozu.

Biofet; atıkları ve düşük değerli hammaddeleri çevre dostu proseslerle yüksek katma değerli son ürünlere dönüştürür.

Biofet yüksek katma değer sağlayan çevre dostu prosesleri geliştirdiği 4 mekatronik teknoloji üzerine bina eder.

Bio-Dönüşüm Teknolojisi
Maxi Kurutma Teknolojisi
Mikro-Granül Teknolojisi
Akıllı Kaplama Teknolojisi

Biofet; Kapasite Raporu’na ve Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip teknoloji üreticisi olup, Makine İhracatçıları Birliği-MAİB üyesidir. Ayrıca tarımsal kullanıma yönelik son ürünlere dair ‘Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik’  kapsamında  ‘Üretici Lisansı’na sahiptir. 

Biofet'in atıkları ve düşük değerli hammaddeleri dönüştürerek geliştirdiği yüksek katma değerli son ürünler başta Gübre ve Tarım olmak üzere Kimya, Maden ve Cam sektörlerinde geniş kullanım alanı bulmaktadır.

Biofet datalar üzerinden ölçeklenir. Hem Biofet ArGe Merkezi'nden hem de endüstriyel sistemlerden 7/24 sağlanan datalar makine öğrenmesi algoritmaları ile sürekli olarak optimize edilmekte ve bu sayede kurulmuş ve kurulacak sistemlerde otonom modda yüksek verim garanti edilmektedir. Biofet sistemleri atığın oluştuğu yerde otonom olarak hizmet vermekte ve 'Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği' alanında dünyada "Disruptive Innovation" etkisi yaratmayı hedeflemektedir.

Atık/hammadde numunelerinin Biofet ArGE Merkezi'ne kabulü gerçekleştirilir.
Hedeflenen ürün spekleri doğrultusunda pilot ölçekte üretim ve optimizasyon çalışmaları yapılır.
Endüstriyel proses için şartname, akış ve yerleşim planları oluşturulur.
Veriler sonuç raporları ile birlikte Biofet Data Havuzu'nda saklanır.