2 – Biofet hangi hammaddeleri kullanır?

Organik Atıklar: Tavuk gübresi, büyükbaş gübresi, yeşil atıklar, arıtma çamuru, biyoçar, biyogaz tesis atıkları (digestat) ve kül atıkları.
Madensel Tozlar: Leonardit, kalsit, zeolit, kaolin, boksit, steatit, alümina, fosfat kayası, diatomit, siklon tozu.