1 – Biofet ne yapar?

Biofet; atıkları ve düşük değerli hammaddeleri çevre dostu proseslerle yüksek katma değerli son ürünlere dönüştürür.