5 – Geliştirilen yüksek katma değerli son ürünler hangi sektörlerde kullanılır?

Biofet’in atıkları ve düşük değerli hammaddeleri dönüştürerek geliştirdiği yüksek katma değerli son ürünler başta Gübre ve Tarım olmak üzere Kimya, Maden ve Cam sektörlerinde geniş kullanım alanı bulmaktadır.