4 – Biofet’te ürün geliştirme süreci nasıl ilerler?

Atık/hammadde numunelerinin Biofet ArGE Merkezi’ne kabulü gerçekleştirilir.
Hedeflenen ürün spekleri doğrultusunda pilot ölçekte üretim ve optimizasyon çalışmaları yapılır.
Endüstriyel proses için şartname, akış ve yerleşim planları oluşturulur.
Veriler sonuç raporları ile birlikte Biofet Data Havuzu’nda saklanır.